-
...
کسـانی کـه
بـا تیـغ ریـش میـزننـد ،
در نـزد خـدا بسیــار گـرامی تر
از آنـانی هستنـد کـه با ریـش ; تیــغ میزننـد!


دکـتر علـی شریعـتی ⇧
-

--
http://empero.parsunit.com/
-


-
:/
به جایِ اینکه از بودنت کنارم لذت ببرم،نشستم غصه ی اینو میخورم که نکنه از دستت بِدم :(
آدم وقتی یه چیز با ارزش داره
ترس از دست دادنشم داره :)

--
دو بیتی های ناب
مشاهده پست‌های بیشتر