-

دوشهردار زن مناطق تهران با حکم محمد علی نجفی، سمیه حاجوی شهردار منطقه 7 و سهیلا صادق زاده شهردار منطقه 10 تهران شدند . والا مدیریت کردن کاریست دشوار ولی نمیشه از حق گذشت که خانمها مدیریتشون در همه سطوح عالیه ؟ حالا مثلا خیلی اهمیت هم داده ایم ؟ در سطح وزیر چه عیبی داشت ؟
دوشهردار زن مناطق تهران با حکم محمد علی نجفی، سمیه حاجوی شهردار منطقه 7 و سهیلا صادق زاده شهردار منطقه 10 تهران شدند . والا مدیریت کردن کاریست دشوار ولی نمیشه از حق گذشت که خانمها مدیریتشون در همه سطوح عالیه ؟ حالا مثلا خیلی اهمیت هم داده ایم ؟ در سطح وزیر چه عیبی داشت ؟
-
--
Image result for $
-
...

بازم خداخیرماها(دهه هفتادیا)بده
اینادیگه چی بودن؟پشمک؟؟؟--
کتاب مقدس آدم برفی تنهایه آیه داره...هیچوقت دلگرم نشو....!!!
-
..
-

یک صبح هم تا چشم باز کردی ، به جایِ فکر کردن به جای خالی اش ؛ به کسانی که هنوز با همه‌ی عشقشان کنارت هستند فکر کن ...


به مادرت که برایت چای دم کرده ...
به پدرت که برایت بِرِشته‌ترین قسمت نان را که دوست داشتی کنار گذاشته ...


فدای سرت که لیاقت خوبی هایت را نداشت ...!
برای یک بار هم که شده تو به داشته هایت فکر کن و صبحت را برای خودت بخیر کن ...مشاهده پست‌های بیشتر